Eu vreau sa-ti spun ca te ador

Eu vreau sa-ti spun ca te ador

Te-am întâlnit cândva
În zi de sãrbãtoare
Tu mi-ai rãmas datoare
Cu tot ce n-ai rostit

Eu te-am iubit
Visând la clipa-aceasta mare
Când te voi revedea
ªoptind aºa:

Eu vreau sã-þi spun cã te ador
Cã pot de dragul tãu sã mor
Cu nimeni nu te-mpart
ªi nu mã despart
De-acest vis frumos, de dor

Eu vreau sã-þi spun cã te ador
Cã pot de dragul tãu sã mor
Aºa îmi este dat
sã îmi fii fatal
Toatã viaþa mea…

De-aº fi ºtiut, cândva,
Ce flacãrã e-n tine
Eu te-aº fi luat cu mine
Sã-mi fii mereu trecut…

Ai fi avut mereu dorinþa de mai bine
ªi n-ai mai fi putut sã cânþi aºa…

Eu vreau sã-þi spun cã te ador
Cã pot de dragul tãu sã mor
Cu nimeni nu te-mpart
ªi nu mã despart
De-acest vis frumos, de dor

Eu vreau sã-þi spun cã te ador
Cã pot de dragul tãu sã mor
Aºa îmi este dat
sã îmi fii fatal
Toatã viaþa mea…

Eu te-am iubit visând la clipa-aceasta mare
Când te voi revedea ºoptind aºa…

Eu vreau sã-þi spun cã te ador
Cã pot de dragul tãu sã mor
Cu nimeni nu te-mpart
ªi nu mã despart
De-acest vis frumos, de dor

Eu vreau sã-þi spun cã te ador
Cã pot de dragul tãu sã mor
Aºa îmi este dat
sã îmi fii fatal
Toatã vïaþa mea…

Leave a Reply